Яцків Василь Васильович

Посада: Завідувач кафедри кібербезпеки
Науковий ступінь: д.т.н.
Вчене звання: доцент
Аудиторія: 6501
E-mail: vy@tneu.edu.ua
Телефон:
В 1996 році закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, факультет автоматизації та електрифікації за спеціальністю автоматизація технологічних процесів і виробництв.
1996 – 2000 рр. навчався в аспірантурі при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі.
В 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Методи кодування та цифрової обробки повідомлень в розподілених системах з оптичним каналом зв’язку”, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.13 – Обчислювальні машини, системи та мережі.
В 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри Спеціалізованих комп’ютерних систем.
В 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти на тему “Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності”.
Автор понад 100 наукових публікацій та методичних розробок в області комп’ютерних систем та компонентів, з них 25 робіт індексовані в наукометричній базі Scopus: https://orcid.org/0000-0001-9778-6625.
Наукові інтереси: безпека Інтернет речей та кіберфізичних систем; кодування та передавання даних в безпровідних сенсорних мережах; модулярні корегуючі коди; технологія блокчейн.

 

 

У Тернопільському національному економічному університеті на базі факультету комп’ютерних інформаційних технологій відкрито актуальну і перспективну спеціальність «Кібербезпека».

У Тернопільському національному економічному університеті на базі факультету комп’ютерних інформаційних технологій відкрито актуальну і перспективну спеціальність «Кібербезпека», галузь знань «Інформаційні технології» (рішенням Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 16 листопада 2016 р, протокол №26/1).

Фахівці з кібербезпеки забезпечують захист життєво важливих інтересів людини і суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізацію реальних та потенційних загроз у сфері функціонування комп’ютерних, інформаційно-телекомунікаційних та кіберфізичних систем.

Студенти спеціальності «Кібербезпека» отримають ґрунтовні знання з програмування, архітектури комп’ютерів, комп’ютерних мереж та комунікаційних технологій, методів захисту інформації, технологій захисту в кіберпросторі, захисту програмних продуктів, а також менеджменту у сфері інформаційної безпеки.

Основні мови та технології програмування, які будуть вивчати студенти спеціальності «Кібербезпека»: Python, С++, Java,  HTML, CSS, javascript, PHP та інші.

Студенти під час навчання отримають практичні знання та навички, необхідні для організації та безпечного функціонування інформаційних та комп’ютерних систем; налаштування програмних та апаратних засобів мережевого захисту; проектування систем виявлення вторгнень; побудови, розгортання, експлуатації та адміністрування локальних і глобальних комп’ютерних мереж; знання архітектури робочих станцій, серверів, мережевого обладнання; адміністрування активного мережевого обладнання (комутатори, маршрутизатори); досвід написання shell (bash) скриптів; розробки прикладного та системного програмного забезпечення; знання в області класифікації інформаційних загроз та тестування на проникнення.

Кібербезпека професія майбутнього

У рамках підготовки студентів за спеціальністю «Кібербезпека» доцент кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління, д.т.н. Яцків В.В. та кафедри інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій, проф. Юдін О.К. проінформував присутніх про хід розробки та затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю «Кібербезпека».

На заході також обговорювалися питання розвитку галузі кібербезпеки, можливості для студентів з працевлаштування та розвитку кар’єри, вимоги майбутніх роботодавців до спеціалістів з кібербезпеки та питання міжнародної сертифікації.

Нагадуємо, що вже цього року 60 випускників шкіл зможуть розпочати навчання в ТНЕУ за новою спеціальністю «Кібербезпека».