Анкетування

Шановні студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитування, спрямованому на визначення Вашого поточного соціально-психологічного самопочуття, шляхів подолання студентами проблемних ситуацій. Результати анкетування будуть представлені лише в узагальненому вигляді. Дякуємо за ваші щирі відповіді.
АНКЕТА

Шановні роботодавці!
Просимо Вас взяти участь в опитуванні щодо рівня задоволеності організацією освітнього процесу в Західноукраїнському національному університеті, змісту освітньо-професійної програми 125 — Кібербезпека. Уважно прочитайте запитання та запропоновані варіанти відповідей на них і позначте ті, котрі найбільше відповідають Вашій думці.
Анкета анонімна. Отримані результати опитування будуть використані в узагальненому вигляді.
АНКЕТА

Шановні студенти, просимо Вас взяти участь в опитуванні на тему:
Ставлення студентів до результатів практики за освітньою програмою 125 – Кібербезпека.
Уважно прочитайте запитання та запропоновані варіанти відповідей на них і позначте ті, котрі найбільше збігаються з Вашою думкою, або ж запишіть власне альтернативне твердження у відведеному для цього місці. Анкета анонімна, усі результати будуть використані виключно в узагальненому вигляді.

АНКЕТА

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!
Запрошуємо Вас до участі в опитуванні, спрямованому на з’ясування рівня задоволеності організацією освітнього процесу в Університеті. Уважно прочитайте запитання та запропоновані варіанти відповідей на них і позначте ті, котрі найбільше збігаються з Вашою думкою, або ж запишіть власне альтернативне твердження у відведеному для цього місці.
Анкета анонімна. Отримані результати будуть використані виключно в узагальненому вигляді.
АНКЕТА

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!
Запрошуємо Вас до участі в опитуванні щодо питань дотримання етичних норм поведінки в ЗУНУ. Анкетування є анонімним, результати будуть представлені лише в узагальненому вигляді.
АНКЕТА

Шановні добродії!
Просимо Вас взяти участь в опитуванні науково-педагогічних працівників. Уважно прочитайте запитання та запропоновані варіанти відповідей на них і позначте ті, котрі найбільше відповідають Вашій думці.
Анкета анонімна. Отримані результати опитування будуть використані в узагальненому вигляді.

АНКЕТА