Івасьєв Степан Володимирович

Посада:  старший викладач
Науковий ступінь: к.т.н.
Аудиторія: 6501
E-mail: isv@tneu.edu.ua
Телефон:
Наукові інтереси:
Теорія чисел, захист інформації.

Публікації:

 1. Rabin’s modified method of encryption using various forms of system of residual classes 2017 14th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, – Proceedings CADSM 2017
 2. Advanced method of factorization of multi-bit numbers based on Fermat’s theorem in the system of residual classes. International Conference on Control, Automation and Systems, 2017
 3. Test of verification of multidigit numbers on simplicity on the basis of method of vector and modular multiplication. Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, Proceedings of the 13th International Conference on TCSET, 2016
 4. The theory of factorization multidigit numbers Proceedings of 13th International Conference: The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, CADSM 2015, 2015 
 5. Vector module exponential in the remaining classes system Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2015, 2015 

Піговський Юрій Романович

Посада:  доцент
Науковий ступінь:
Аудиторія: 6501
E-mail: yu.pigovsky@tneu.edu.ua
Телефон:
Наукові інтереси:
Безпровідні сенсорні мережі, Корегуючі коди.

Публікації:

 1. Пасічник Р.Моделювання термокерованих систем Моно-Ієрусалимського з мінімальними побічними виходами в умовах невизначеності / Р.М.Пасічник, Ю.Р.Піговський // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія – 1 (11). – Вінниця. – 2008 р. – С. 69–75.
 2. Піговський Ю.Параметрична ідентифікація моделей динаміки низькотемпературних термокерованих процесів / Ю.Р.Піговський // Відбір і оброб. інформації. – Львів. – 2008. – Вип. 28. – С. 53–60.
 3. Пасічник Р.Ідентифікація жорстких нелінійних моделей хіміко-технологічних систем / Р.М.Пасічник, Ю.Р.Піговський // Науково-технічний журнал Інституту проблем реєстрації інформації НАН України “Реєстрація, зберігання і обробка даних”, 2010, Т. 12, № 1. – С. 12-22.
 4. Пасічник Р. Adaptive Modelof Fermentation Processes Under Uncertainty Conditions / Р.М. Пасічник, Ю.Р. Піговський, П.Є.Биковий, Сю Дзюнь // Матеріали Сьомої міжнародної конференції “IEEE International Conferenceon Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technologyand Applications”, 12-14 вересня 2013. – Берлін, Німеччина. – Ч. 1. – С. 115–119.

Цаволик Тарас Григорович

Посада:  викладач
Науковий ступінь:
Аудиторія: 6501
E-mail: tth@tneu.edu.ua
Телефон:
Наукові інтереси:
Безпровідні сенсорні мережі, Корегуючі коди.

Публікації:

 1. Yatskiv, V., Tsavolyk, T., Yatskiv, N. The correcting codes formation method based on the residue number system 2017 14th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, – Proceedings CADSM, 2017
 2. Sachenko, A., Yatskiv, V., Tsavolyk, T. Modeling the wireless sensor networks using the error control scheme 2016 IEEE 3rd International Symposium on Wireless Systems within the IEEE International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, IDAACS-SWS – Proceedings, 2016
 3. Yatskiv, V., Tsavolyk, T., Sachenko, A. Error correction technique based on modular correcting codes. 2016 IEEE 36th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO – Conference Proceedings, 2016
 4. Yatskiv, V.,Tsavolyk, T.,Zhengbing, H., Multiple error detection and correction based on modular arithmetic correcting codes. Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2015
 5. Yatskiv, V.,Tsavolyk, T., Two-dimensional corrective codes based on modular arithmetic. Proceedings of 13th International Conference: The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, CADSM 2015

Волинський Орест Ігорович

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: к.т.н.
Аудиторія: 6501
E-mail: orestsks@ukr.net
Телефон:
Волинський Орест Ігорович закінчив в 2009 році Тернопільський державний економічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Спеціалізовані компютерні системи” та здобув кваліфікацію магістра з спеціалізованих компютерних систем.
Дисципліни:
Проектування інформаційних систем;
Організація комп’ютерних мереж;
Веб-технології та веб-дизайн.
Наукові інтереси:
теоретико-числові перетворення в системі залишкових класів;
обробка сигналів, теорія інформації та кодування даних;
комп’ютерні системи та компоненти.

Публікації:

 1. Vasyl Yatskiv, Nataliya Yatskiv, Anatoliy Sachenko, Orest Volynskyy, Concept of Designing the Wireless Sensor Networks Based on Ant Intelligence// The 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications.Warsaw, Poland. – 2015. – Pp.863-866.
 2. Computer technologies in information security / Orest Volynskyy and others: Monograph / edited by Valeriy Zadiraka, Yaroslav Nykolaichuk. – Ternopil: “Kart-blansh”, 2015.- P.387
 3. Волинський О.І., Гуменний П. В., Теоретичні основи реалізації арифметичної операції додавання у базисі Крестенсона-Галуа// Праці міжнародної наукової школи-семінару „Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII)”, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.C. Михалевича. Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2015.C. 14-15.
 4. Кімак В.Л., Волинський О.І., Николайчук Я.М. Круліковський Б.Б., Пристрій визначення залишку по модулю багаторозрядного числа// Патент на корисну модель № 90144.МПК G06F7/00 Опубл. 12.05.2014 Бюл.№9, 6 с.
 5. Multibases special processor module and correlations processing of information flows. XIth International conference”The experience of designing and application of CAD systems in micro-electronics. – Lviv. – 2011. – №11 – C.176-177. О.І. Волинський, І.Б. Албанський, О.Д. Круцкевич, В.В. Пуюл, П.В. Гуменний

Яцків Василь Васильович

Посада: в.о.завідувача кафедри кібербезпеки
Науковий ступінь: д.т.н.
Вчене звання: доцент
Аудиторія: 6501
E-mail: vy@tneu.edu.ua
Телефон:
В 1996 році закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, факультет автоматизації та електрифікації за спеціальністю автоматизація технологічних процесів і виробництв.
1996 – 2000 рр. навчався в аспірантурі при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі.
В 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Методи кодування та цифрової обробки повідомлень в розподілених системах з оптичним каналом зв’язку”, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.13 – Обчислювальні машини, системи та мережі.
В 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри Спеціалізованих комп’ютерних систем.
В 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти на тему “Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності”.
Автор понад 100 наукових публікацій та методичних розробок в області комп’ютерних систем та компонентів, з них 25 робіт індексовані в наукометричній базі Scopus: https://orcid.org/0000-0001-9778-6625.
Наукові інтереси: безпека Інтернет речей та кіберфізичних систем; кодування та передавання даних в безпровідних сенсорних мережах; модулярні корегуючі коди; технологія блокчейн.

Вибрані публікації:

 1. Hu Zhengbing. Increasing the Data Transmission Robustness in WSN Using the Modified Error Correction Codes on Residue Number System /Hu Zhengbing, V. Yatskiv, A. Sachenko // Elektronika ir Elektrotechnika. – 2015. –Vol 21. – № 1. – 76-81 (Web of Science, Scopus).
 2. Su Jun. Method and Device for Image Coding & Transferring Based on Residue Number System / Su Jun, V.Yatskiv // Sensors & Transducers Journal, 2013. – Vol. 18, Special Issue. – Pp. 60-65 (Scopus).
 3. Yatskiv Improved Data Communication in WSN Using Modular Arithmetic /V. Yatskiv, A. Sachenko, N. Yatskiv // Wireless Communication and HTW – University of Applied Sciences Berlin. Berlin. – 2010. – Pp. 39-49.
 4. Yatskiv V. The network coding method in wireless sensor networks based on residue number system / V. Yatskiv // Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2013. – №. 67. – Pp. 135
 5. Цаволык Т.Г. Метод исправления ошибок на основе модулярных корректирующих кодов / Т. Г. Цаволык, В. В. Яцкив // Физика, математика, информатика. Вестник Брестского государственного технического университета – Брест. – – № 5 (850). – С. 36-38.
 6. Цаволик Т. Г. Метод формування корегувальних кодів у системі залишкових класів / Т. Г. Цаволик, В. В. Яцків // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(3). – С. 191–194
 7. Chen, J., Yatskiv, V., Sachenko, A., & Su, J. (2017). Wireless sensor networks based on modular arithmetic. Radioelectronics And Communications Systems, 60 (5). – Pp.215-224 (Scopus).
 8. Yatskiv V. Concept of Designing the Wireless Sensor Networks on Ant Intelligence /V. Yatskiv, N. Yatskiv, A. Sachenko, O. Volynskyy // Proceedings of the 8-th 2015 IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, IDAACS’2015, Warszawa, Poland, 2015, Volume 2. – Pp. 863-866 (Scopus).
 9. Yatskiv V. Multiple Error Detection and Correction Based on Modular Arithmetic Correcting Codes / V. Yatskiv, T. Tsavolyk, Hu Zhengbing // Proceedings of the 8-th 2015 IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, IDAACS’2015, Warszawa, Poland, 2015, Volume 2. – Pp. 850-854 (Scopus).
 10. Yatskiv V., Tsavolyk T., Yatskiv N. The Correcting Codes Formation Method Based on the Residue Number System. Conference Proceedings of 14 th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM-2017) 21-25 February 2017 Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine, 2017. – Pp. 237-240 (Scopus).