Яцків Василь Васильович

Посада: Завідувач кафедри кібербезпеки
Науковий ступінь: д.т.н.
Вчене звання: доцент
Аудиторія: 6501
E-mail: vy@tneu.edu.ua
Телефон:
В 1996 році закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, факультет автоматизації та електрифікації за спеціальністю автоматизація технологічних процесів і виробництв.
1996 – 2000 рр. навчався в аспірантурі при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі.
В 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Методи кодування та цифрової обробки повідомлень в розподілених системах з оптичним каналом зв’язку”, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.13 – Обчислювальні машини, системи та мережі.
В 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри Спеціалізованих комп’ютерних систем.
В 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти на тему “Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності”.
Автор понад 100 наукових публікацій та методичних розробок в області комп’ютерних систем та компонентів, з них 25 робіт індексовані в наукометричній базі Scopus: https://orcid.org/0000-0001-9778-6625.
Наукові інтереси: безпека Інтернет речей та кіберфізичних систем; кодування та передавання даних в безпровідних сенсорних мережах; модулярні корегуючі коди; технологія блокчейн.